S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Peter Nagy – KlimaFol
Okenné fólie pre Váš domov
tel: 0948 953 027
klimafol@klimafol.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena                       
TOPlist

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy obchodnými podmienkami www.klimafol.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy obchodnými podmienkami www.klimafol.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je , IČO: 50849247, zapísaná v OU-PO-OZP1-2017/018173-2, č. živnostenského registra 750-48330, DIČ: 1079178199, IČ DPH: nie sme platcami DPH (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 • 1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.klimafol.sk a zároveň predávajúcim je:
  Peter Nagy - KlimaFol, Chmeľov 216, 082 15 Chmeľov, klimafol@klimafol.sk, 0948 953 027

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Adresa: Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

Telefón: 051/749 89 32

www.soi.sk

 • 1.2 Číslo bankového účtu: SK90 8330 0000 0027 0202 9018
 • 1.3 Kupujúcim je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode 2.1 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo tovaru ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 • 1.4 Používaním WWW stránok internetového obchodu www.klimafol.sk a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b zákona č. 428/2002 Z.z. t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 • 1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 • 1.6 Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • ​2.1 Tovar môže kupujúci objednať nasledovne:

- prostredníctvom internetových stránok www.klimafol.sk
- e-mailom na adrese: klimafol@klimafol.sk
- telefonicky na čísle: 0948 953 027

 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu (čo aj potvrdzuje pred odoslaním objednávky). Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • 2.3 Prijatú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom, alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné s prihliadnutím na bod 2.7 týchto Obchodných podmienok.
 • 2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny, kupujúcim objednaný, druh tovaru a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 • 2.5 Kupujúci môže stornovať objednávku zadanú cez internetové stránky www.klimafol.sk najneskôr dovtedy, kým objednávka nemá stav pripravená na realizáciu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Pri písomnej objednávke ju môže kupujúci stornovať najneskôr pri telefonickom potvrdení prijatia objednávky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 14 pracovných dní. Peniaze môžu byť vrátené len na účet vedený v EUR v ktorejkoľvek banke v Slovenskej republike.
 • 2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď kupujúci neuhradí zálohovú platbu, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo ho zabezpečiť za dohodnutú cenu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť.
 • 2.7 V prípade doplnenia aktuálnej objednávky, môže kupujúci požiadať predávajúceho o jej doplnenie e-mailom na adrese klimafol@klimafol.sk, alebo telefonicky, pričom nahlási objednávkový kód tovaru a počet ks daného tovaru. Predajca objednávku doplní o daný tovar, pričom kupujúceho upovedomí o tejto skutočnosti e-mailom.

3. CENA ZA TOVAR, SLUŽBY

 • 3.1 Ceny uvedené na internetových stránkach www.klimafol.sk platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového obchodu.
 • 3.2 Predávajúci nie je platcom DPH.
 • 3.3 Všetky zľavy a akciové produkty sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.klimafol.sk tzn. z "bežnej ceny".
 • 3.4 K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
 • 3.5 Balné alebo iné poplatky sú účtované podľa náležitosti a po schválení kupujúcim.

4. PLATBA ZA TOVAR A SLUŽBY

 • 4.1 Možnosti platby:

a)      prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predávajúceho vedený v banke uvedenej v bode 1.2 na základe zálohovej faktúry odoslanej predávajúcim po prijatí objednávky,

b)      hotovosťou,

c)      platobnou kartou

POZOR !!! NEPLAŤTE VOPRED bez ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY alebo FAKTÚRY

Prosíme KUPUJÚCICH, aby uhrádzali PRESNÉ SUMY a uvádzali správne VARIABILNÉ SYMBOLY nachádzajúce sa v zálohových faktúrach a faktúrach.

 • 4.2 Všetky platby musia byť uskutočnené v sume EUR.
 • 4.3 Doklad o kúpe je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1 Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.klimafol.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkame.
 • 5.2 Dodacia doba na tovar v ponuke www.klimafol.sk je nasledovná: ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24-48 hodín od prijatia objednávky, ak je tovar na OBJEDNÁVKU, o presnom termíne dodania bude kupujúci informovaný do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.
 • 5.3 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom, alebo telefonicky, ak tak nie je uvedené priamo pri produkte na stránkach.
 • 5.4 Pri platbe prevodným príkazom, alebo vkladom na účet predávajúceho je tovar kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúceho.

6. DOPRAVA TOVARU

 • 6.1 Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok www.klimafol.sk je štandardne vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.
 • 6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto a jeho inštalácia.
 • 6.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu doklad o kúpe – slúži ako dodací list a záručný list (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 • 6.4 Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 • 6.5 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu, alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.
 • 6.6 Náklady na dodanie nadrozmerného, krehkého, alebo ťažkého tovaru sa zaväzuje predávajúci oznámiť kupujúcemu pri potvrdení objednávky.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 • 7.1 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
  V prípade ak:
  - sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  - sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť,
  - sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny,
  - sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytujúcu chybu po oprave, alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo právo od zmluvy odstúpiť.
 • 7.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním, alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie, ak je priložený. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebovanie výrobku, ktoré je závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebovanie, či poškodenie výrobku ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa.
 • 7.3 Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Miestom pre uplatnenia reklamácie je prevádzka predajne, ak to povaha veci umožňuje. Predávajúci po dohode s kupujúcim môže určiť aj iné miesto v rámci SR na prevzatie reklamácie.
 • 7.4 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom (dodacím listom ak tento bol vydaný). Pokiaľ bol kupujúcemu vystavený záručný list od výrobcu, tak tento záručný list je nutne preukázať pri uplatnení reklamácie. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, ak sa dá na mieste, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 • 7.5 Opravený, alebo vymenený reklamovaný tovar dopraví predávajúci na adresu kupujúceho na svoje vlastné náklady.
 • 7.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.
 • 7.7 Všetky oprávnené záručné opravy sú bezplatné. Ak predávajúci zistí, že reklamácia je neoprávnená, výjazd bude spoplatnený podľa aktuálneho cenníka.
 • 7.8 Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.
 • 7.9 Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom, alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • 7.10 UPOZORNENIE: Pri aplikácií fólií môže dôjsť k prilepeniu prachových, alebo iných malých častíc z ovzdušia medzi okno a lepenú fóliu, čo sa však za reklamáciu nepovažuje a rovnako to neznižuje kvalitu a účinok fólií.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 8.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.klimafol.sk je uvedený v bode 1.
 • 8.2 Predávajúci plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky sú potrebné niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné sa zaregistrovať. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje údaje a ďalšie nastavenia prostredníctvom e-mailu, alebo po prihlásení do svojho účtu na stránke www.klimafol.sk. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

a) meno a priezvisko, presnú adresu vrátane krajiny (resp. adresu, ktorá ma byť uvedená na faktúre),

b) e-mailovú adresu (slúži na identifikáciu kupujúceho v systéme a na komunikáciu s kupujúcim),

c) ďalšie adresy (ak si kupujúci želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),

d) telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s kupujúcim),

e) ak kupujúcim je firma/živnostník, je potrebné uviesť aj obchodný názov, IČO a IČ DPH.

 • 8.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.klimafol.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v súlade s náležitosťami nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 • 8.4 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.klimafol.sk sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka deaktivuje zákaznícke konto a tým aj jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
 • 8.5 Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho.

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

 • 9.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • 9.2 Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

10. POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

 • 10.1 V súlade s ustanovením §7 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • 10.2 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom spotrebiteľskom balení za predpokladu, že sa oboznámil s vlastnosťami výrobku.
 • 10.3 Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho, pokiaľ sa nedohodnú, že si prevezme peniaze osobne. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.
 • 10.4 Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti, bude si predávajúci uplatňovať u kupujúceho úhradu nákladov a náhradu spôsobenej škody v rámci platnej legislatívy tzn. spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • 10.5 Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
 • 10.6 V prípade, ak spotrebiteľ chce vrátiť objednaný tovar, ale ten už bude poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, nejedná sa o odstúpenie od zmluvy. Predávajúci môže v takomto prípade odmietnuť plnenie, alebo po dohode s kupujúcim požadovať si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar, alebo odmietnuť plnenie.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • 11.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • 11.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Právna doložka Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti KlimaFol sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou, alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

OTk5YTk